GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

Rejestracja podmiotu w systemie "Suplementy diety"

Dane podmiotu

Dane podmiotu wprowadzającego lub mającego zamiar wprowadzić przedmiotowy produkt do obrotu.

"Pełna nazwa podmiotu" - nazwa zgodna z dokumentami rejestrowymi firmy.

Dane teleadresowe

Rozpocznij uzupełnianie danych od miejscowości, system będzie starał się podpowiadać nazwy zarówno w polu "miejscowość" jak i "ulica"

Dane dodatkowe

Dzięki podaniu adresu Email uzyskujesz możliwość przypomnienia hasła lub otrzymywania potwierdzeń własnych dyspozycji.

Dostęp do systemu

Login - unikalny identyfikator, służący do logowania w serwisie. Minimalna długość - 8 znaków.

Hasło - stanowi zabezpieczenie konta. Minimalna długość - 8 znaków.